Web Development

Web Development

"Satış ilk görüşte olur" sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu, elbette hedef kitlenizin sitenizi görür görmez bir şeyler satın alacakları anlamına gelmez ama, şurası bir gerçektir ki ziyaretçiler, bir amaca hizmet etmek için oluşturulan içerikleri inceleyip incelememe kararını ilk görüşte verir. Çünkü sunum, herşeydir.